STŘEDOVĚK

Historické období mezi léty 476 - 1492 je věkem budování evropské společnosti na troskách antického světa s příměsí řecké kultury, křesťanství i germánských a slovanských vlivů.