Arabské výboje

01.11.2018

Arabové utvořili novou sílu, která významně zasáhla do evropských dějin. Dokázali porazit Peršany, Vizigóty a ohrozit Byzantince i Franky. 

Arabská říše

Nová víra islám sjednotila kmeny na Arabském poloostrově. Arabové se roku 632 po smrti proroka Muhammada vydali na válečné tažení s cílem šířit islám po celém světě. Během první poloviny 7. století si muslimové podmanili Sýrii, Egypt, Mezopotámii, Palestinu i Persii. Následně ovládli Severní Afriku. Expanzi Arabů do Malé Asie se podařilo zastavit Byzantskému císařství. Od roku 711 pronikali přes Gibraltar na evropskou půdu. Porazili Vizigóty, obsadili Hispánii a překročili Pyreneje, kde je roku 732 odrazil Karel Martel v bitvě u Poitiers, čímž zastavil arabské výboje do Franské říše. 

Naopak Sicílie a středoasijské oblasti muslimskému tlaku podlehli. Arabská říše dosáhla svého vrcholu na přelomu 8. - 9. století poté se začala rozpadat na menší územní celky. Nutno dodat že k počátečnímu úspěchu významně přispělo vzájemné oslabení Byzantského císařství a Persie.

Přínos Arabů evropské kultuře

Od prvního setkání se z křesťanství a islámu stali nepřátelé, kteří spolu soupeřili po celý středověk i dlouhý čas v novověku. Kromě střetu náboženství šlo také o střet kultur, jež se vzájemně ovlivňovaly. Nadvláda muslimů znamenala pro některé oblasti hospodářský i kulturní vzestup. 

Arabové byli zejména dobrými obchodníky. Jejich města nabízela zboží z Pobaltí, Skandinávie, Afriky ale i Číny. Evropa se díky nim seznámila s novými plodinami jako třeba rýží, bavlnou, citroníky a pomerančovníky. Muslimští vzdělanci dosáhli skvělých výsledků v matematice, astronomii, medicíně, zeměpise i ostatních přírodních vědách a předstihli evropské učence. 

V architektuře patří k nejslavnějším stavbám Velká mešita v Córdobě či Skalní mešita v Jeruzalémě. Za zmínku stojí také ornamentální výzdoba paláců, mešit i řemeslných výrobků jako například koberců s geometrickými i přírodními motivy. 


Středověk / Arabské výboje Chci odebírat nové články a videa!