Starověk

Historické období mezi léty 3 500 př. n. l. - 476 n. l. je věkem prvních civilizací, řeckých filozofů a matematiků, spartských válečníků, počátku demokracie nebo osobností jako Gaius Iulius Caesar, Alexandr Veliký či Kleopatra. 

Antika

750 př. n. l. - 529 n. l. 


Starověké Řecko - stručně


Rané Řecko

V letech 2 500 - 750 př. n. l., která nazýváme Rané Řecko, žily v egejské oblasti tři významné kultury. 

Archaické a klasické Řecko

Zlatý věk řecké civilizace městských států. Kultura, dějiny a politika této epochy nadále...

Helénistické Řecko

Helénistické období znamenalo úpadek městských států i šíření řecké kultury ze Středomoří. 

Věda a lékařství starověkého Řecka

Pro vědu starověkého Řecka bylo typické získávání zkušeností pozorováním...


Starověký Řím - stručně


Římské království

Za tradiční datum vzniku města Řím je považován rok 753 př. n. l. Legenda popisující...

Římská republika do obsazení Itálie

Římský král Tarquinius Superbus byl úspěšným vojevůdcem. K jeho škodě...

Římská republika do ovládnutí Středomoří

Poslední baštu vzdoru proti římské hegemonii nalezneme v podobě...

Krize Římské republiky

Republika si užívala sladkých plodů vítězství, avšak brzy se měly ukázat jejich...


Počátky křesťanství

Křesťanství, nové náboženství zrozené v římské provincii Judeji během...