STAROVĚK

Historické období mezi léty 4 000 př. n. l. - 476 n. l. je věkem prvních civilizací, řeckých filozofů a matematiků, spartských válečníků, počátku demokracie nebo osobností jako Gaius Iulius Caesar, Alexandr Veliký či Kleopatra.