Starověké Řecko - stručně

Rané Řecko

V letech 2 500 - 750 př. n. l., která nazýváme Rané Řecko, žily v egejské oblasti tři významné kultury. 

Archaické a klasické Řecko

Zlatý věk řecké civilizace městských států. Kultura, dějiny a politika této epochy nadále... 

Helénistické Řecko

Helénistické období znamenalo úpadek městských států i šíření řecké kultury ze Středomoří. 

Věda a lékařství starověkého Řecka

Pro vědu starověkého Řecka bylo typické získávání zkušeností pozorováním...

Umění a architektura starověkého Řecka

Řecké umění tvoří především sochařství a malba na vázách...


Starověk / Starověké Řecko stručně