Starověký Řím - stručně

Nejdůležitější události starověkého Říma mezi léty 753 př. n. l. - 476 n. l.

Krize Římské republiky

29.01.2018 - Republika si užívala sladkých plodů vítězství, avšak...

Zánik Římské republiky

19.02.2018 - Pontský král Mithridates VI. plenil východní provincie...

Římské císařství za principátu

26.02.2018 - Principát je způsob vlády v raném císařství. Republikánské úřady zůstaly formálně zachovány, ale...

Krize Římského císařství

20.03.2018 - Během principátu zažívala říše obrovský rozmach. Provincie vzkvétaly a impérium...

Římské císařství za dominátu

23.04.2018 - Hranice císařství se hroutily pod útoky Peršanů a Germánů. Itálii sužovaly...

Rozdělení Římského císařství

14.05.2018 - Po vzkříšení Římského císařství nastalo období rozhodnutí a událostí, jež přispěly k úpadku

Barbarská království

21.05.2018 - Západořímské císařství se nerozpadlo za jeden rok. Šlo o dlouhotrvající...


Starověk / Starověký Řím stručně