Starověký Řím - stručně

Římské království

Za tradiční datum vzniku města Řím je považován rok 753 př. n. l. Legenda popisující...

Římská republika do obsazení Itálie

Římský král Tarquinius Superbus byl úspěšným vojevůdcem. K jeho škodě...

Římská republika do ovládnutí Středomoří

Poslední baštu vzdoru proti římské hegemonii nalezneme v podobě...

Krize Římské republiky

Republika si užívala sladkých plodů vítězství, avšak brzy se měly ukázat jejich...

Zánik Římské republiky

Pontský král Mithridates VI. plenil východní provincie republiky, proto senát...

Římské císařství za principátu

Principát je způsob vlády v raném císařství. Republikánské úřady...

Krize Římského císařství

Během principátu zažívala říše obrovský rozmach. Provincie vzkvétaly...

Římské císařství za dominátu

Hranice císařství se hroutily pod útoky Peršanů a Germánů. 

Rozdělení Římského císařství

Po vzkříšení Římského císařství nastalo období rozhodnutí...


Starověk / Starověký Řím stručně