Počátky islámu

23.10.2018

Islám - o 600 let mladší náboženství než křesťanství je spojené s osobou proroka Muhammada. 

Islám

Islám v překladu odevzdání se bohu, jehož vyznavači muslimové věří v jediného boha - Alláha spatřil světlo světa na počátku 7. století. Posvátná kniha muslimů korán obsahuje veršovanou sbírku božích sdělení věřícím, kterou podle muslimů vnukl Muhammadovi sám Bůh prostřednictvím archanděla Gabriela. 

Kromě víry v Alláha a konání modliteb musí každý muslim dodržovat období půstu a nejméně jednou za život vykonat pouť na některé z posvátných míst islámu. Víra projevuje snášenlivost k ostatním náboženstvím, ale zároveň vyžaduje bezpodmínečnou oddanost a povinnost šířit islám v případě potřeby i mečem. Mimo jiné také povoluje mnohoženství za předpokladu, že je muž schopný se o své ženy dobře postarat. Islámské chrámy mešity zpravidla obklopují štíhlé věže zvané minarety sloužící ke svolávání k modlitbě.

Prorok Muhammad

První hlasatel islámu Muhammad byl původně bohatým obchodníkem a vůdcem karavan. Narodil se kolem roku 570 ve městě zvaném Mekka. Kočovnické arabské kmeny obývající centrální část Arabského poloostrova uctívaly různá božstva a posvátné symboly dokud Muhammad nezačal prosazovat víru v jediného boha. Prohlásil se za jeho proroka (zvěstovatele božího slova) a započal boj proti zastáncům starých kultů. 

Roku 622 musel uprchnout z Mekky do Mediny, což je dodnes považováno za počátek muslimského letopočtu. V Medině vznikla první náboženská obec vyznavačů islámu, která nakonec získala kontrolu i nad Mekkou. Roku 629 pořádal Muhammad první muslimskou pouť do Mekky, tím z ní učinil nejvýznamnější poutní místo všech muslimů.

Pro zajímavost, islámský kalendář je proti našemu tedy gregoriánskému posunut o 580 let. Rok v gregoriánském kalendáři trvá téměř shodně jako rok tropický. Naproti tomu islámský kalendář je lunární a zhruba o 11 dní kratší. K vyrovnání obou kalendářů dojde v roce 20 874. To je pouze za 18 856 let (od roku 2018). 


Středověk / Počátky islámu Chci odebírat nové články a videa!