Franská říše - stručně

Nejdůležitější události Franské říše mezi léty 476 - 855. 

Franské království za vlády Merovejců

Po pádu Západořímského císařství bylo jedním z nejvýznamnějších...

Franské království za vlády Karlovců

Merovejští králové slábli a moc ve Franské říši převzali jejich majordomové vládnoucí...

Rozdělení Franského království

Po smrti Karla Velikého nebylo v moci žádného panovníka udržet jeho rozsáhlou říši...


Středověk / Franská říše stručně