Franská říše - stručně

Nejdůležitější události Franské říše mezi léty 476 - 855. 

Franské království za vlády Merovejců

21.08.2018 - Po pádu Západořímského císařství bylo jedním z nejvýznamnějších...

Franské království za vlády Karlovců

01.09.2018 - Merovejští králové slábli a moc ve Franské říši převzali...

Rozdělení Franského království

13.09.2018 - Po smrti Karla Velikého nebylo v moci žádného panovníka udržet...

Slované a Sámova říše

21.09.2018 - Slované, účastníci zájezdu známého jako stěhování národů dorazili...


Středověk / Franská říše stručně