Byzantská říše - stručně

Nejdůležitější události Byzantské říše mezi léty 476 - 1453. 

Barbarská království

21.05.2018 - Západořímské císařství se nerozpadlo za jeden rok. Šlo o dlouhotrvající...

Byzantské císařství

29.05.2018 - Východořímské císařství, již v novověku mysliteli nazývané Byzantské, na rozdíl od západního...

Byzantské císařství na pokraji sil

05.06.2018 - Po Justiniánově vládě začala Byzanc pozvolna upadat. Nejdrtivější úder...

Obrození a krize Byzantského císařství

13.06.2018 - Vnitřní spory Abbásovského chalífátu uvolnily Byzantincům ruce. Po letech setrvání v obranném...

Zánik Byzantského císařství

21.07.2018 - Politická nestálost a vzestup Turků oslabovaly moc i věhlas císařství, jehož cesta...


Středověk / Byzantská říše stručně