Co, kdo, kdy, kde, jak, proč?

Vysvětlení pojmů, doplňující informace, zajímavé otázky, místa, osobnosti a bytosti. 

Co je Rudolfův majestát?

01.01.2018 - Rudolfův majestát neboli Majestát na...

Kdo je valkýra?

25.12.2017 - Valkýra je v severské mytologii nižší...

Co je defenestrace?

20.11.2017 - Slovo defenestrace překládáme z latiny jako...

Co je abolicionismus?

13.11.2017 - Abolicionismus je označení pro myšlenkový směr snažící se...

Kdo je vestálka?

23.10.2017 - Vesta byla římská bohyně soudržné domácnosti a rodinného...

Jak vznikl Řím

09.10.2017 - Příběh, který Vám budu vyprávět, má mnoho...

Co je ekumenismus?

25.09.2017 - Ekumenismus pochází ze starověkého Řecka. Původně...

Co je sekularismus?

11.09.2017 - Sekularismus je myšlenka oddělené státní moci...

Co je merkantilismus?

28.08.2017 - Merkantilismus je první buržoazní ekonomická...

Co je partikularismus?

14.08.2017 - Partikularismus obecně znamená prosazování zájmů části...

Co je ostrakismus?

31.07.2017 - Ostrakismus pochází ze starověkých Athén. Zavedl ho...

Co je kalokagathia?

17.07.2017 - Kalokagathia je spojení řeckých slov kalos kai agathos...


ZajímavostiCo, kdo, kdy, kde, jak, proč?