Co, kdo, kdy, kde, jak, proč?

Vysvětlení pojmů, doplňující informace, zajímavé otázky, místa, osobnosti a bytosti. 


Co je Rudolfův majestát?

Rudolfův majestát neboli Majestát na náboženskou svobodu...


Kdo je valkýra?

Valkýra je v severské mytologii nižší bohyně sloužící Ódinovi. 


Co je defenestrace?

Slovo defenestrace překládáme z latiny jako vyhození z okna. V českých zemích jde o pojem...


Co je abolicionismus?

Abolicionismus je označení pro myšlenkový směr snažící se o zrušení zákona či zvyklosti...


Kdo je vestálka?

Vesta byla římská bohyně soudržné domácnosti a rodinného krbu. Patronka obce či státu...


Jak vznikl Řím?

Příběh, který Vám budu vyprávět, má mnoho podob se stejným koncem. Legenda překvapivě začíná...


Co je ekumenismus?

Ekumenismus pochází ze starověkého Řecka. Původně označoval celek obydleného světa či celé...


Co je sekularismus?

Sekularismus je myšlenka oddělené státní moci, institucí i samotného státu od jakéhokoli náboženství...


Co je merkantilismus?

Merkantilismus je první buržoazní ekonomická teorie. Vznikající v Evropě během 16. - 17. století. 


Co je partikularismus?

Partikularismus obecně znamená prosazování zájmů části skupiny nad zájmy celku. Co je ostrakismus?

Ostrakismus pochází ze starověkých Athén. Zavedl ho Kleisthénés v období archaického Řecka...


Co je kalokagathia?

Kalokagathia je spojení řeckých slov kalos kai agathos - krásný a dobrý. 


Historie / Co, kdo, kdy, kde, jak, proč?