Co je ostrakismus?

31.07.2017

Ostrakismus pochází ze starověkých Athén. Zavedl ho Kleisthénés v období archaického Řecka jako pojistku proti každému kdo by se chtěl stát tyranem (samovládcem). 

Průběh ostrakismu

Každý rok, asi v jeho polovině, se na lidovém shromáždění hlasovalo, zda někdo z občanů nepředstavuje hrozbu pro občanskou svobodu. Když se zjistilo, že ano, uskutečnil se střepinový soud - ostrakismus. Každý občan odevzdal střepinu (ostrakon), na níž napsal jméno člověka, jehož chtěl jako nebezpečného ze společnosti vyloučit. 

Bylo-li odevzdáno alespoň 6000 hlasů, osobu, jejíž jméno se objevilo na střepinách nejčastěji, vypověděli z Athén na deset let. Taková osoba se pod hrozbou smrti nesměla do domovského města vrátit. Nebyla však nijak poškozena na majetku, který za ni spravoval její vlastní prostředník. 

První hlasování

První hlasování se uskutečnilo v roce 487 př. n. l. Jak už to u dobře myšlených věcí bývá i ostrakismus se v praxi zneužíval jako prostředek k odstranění vlivných soupeřů. V současné době se pojem ostrakizovat používá pro vyloučení jedince z kolektivu. 


Historie / Co, kdo, kdy, kde, jak, proč? / Co je ostrakismus? Chci odebírat nové články a videa!