Co je partikularismus?

14.08.2017

Partikularismus obecně znamená prosazování zájmů části skupiny nad zájmy celku. 

Partikularismus a partikularista

Také úsilí o dělení území na menší celky. Z hlediska práva se jedná o společnost uvnitř státu řídící se vlastními zákony a soudem. To je například typické pro středověkou Svatou říši římskou. Menší říšská území či města používala své vlastní zemské nebo římské právo. Partikularista je tedy člověk který hájí zájmy lokální skupiny. Podporuje odtržení menšího území od většího celku nebo povyšuje místní zákony nad státní. 


Historie / Co, kdo, kdy, kde, jak, proč? / Co je partikularismus? Chci odebírat nové články a videa!