Co je merkantilismus?

28.08.2017

Merkantilismus je první buržoazní ekonomická teorie. Vznikající v Evropě během 16. - 17. století. 

Protekcionismus

Západní absolutistické státy ovládající zámořské kolonie vedly nákladnou politiku. Současné příjmy z daní již nestačily pokrýt zhýralý způsob života královského dvora či stále přítomné války. Snaha získat nové zdroje se projevila v dovozu drahých kovů z kolonií. Protože mince vyráběné ze zlata nebo stříbra určovaly bohatství státu. 

Zároveň byla uplatňována aktivní obchodní bilance (rozdíl mezi vývozem a dovozem zboží mezi domácí a zahraniční ekonomikou). Toho lze dosáhnout především protekcionismem. Ochrana a upřednostňování vlastních výrobků, služeb a pracovníků před zahraniční konkurencí. Hlavním nástrojem protekcionismu jsou pak dovozní cla, výrobní a exportní dotace ale taky státní úvěry.

Ekonomický nacionalismus

Merkantilismus lze také označit jako hospodářský nacionalismus. Kontrola domácí ekonomiky zahrnovala omezení pohybu pracovních sil, zboží i kapitálu. Stala se tak pravím opakem volného obchodu a globalizace. Příliv bohatství způsobil inflaci tedy znehodnocení peněz a zvýšení cen zboží. Původní myšlenka navýšit bohatství státu tedy byla dosažena, smysl nikoliv. Proto se od merkantilismu začalo upouštět a nahradil ho kapitalismus (tržní hospodářství). 


Historie / Co, kdo, kdy, kde, jak, proč? / Co je merkantilismus? Chci odebírat nové články a videa!