Co je ekumenismus?

25.09.2017 - Ekumenismus pochází ze starověkého Řecka. Původně označoval celek obydleného světa či celé lidstvo. V dnešní době je chápán, jako hnutí usilující o spolupráci a sjednocování všech křesťanských církví. 

Rozdělení církví

Ke štěpení katolické církve dochází nejprve v 11. století po období dlouhého odcizení obyvatelstva bývalých dvou polovin římské říše. Roku 1054 dorazilo do Konstantinopole papežské poselstvo. Akce s cílem uklidnit situaci po konfliktu mezi papežem a byzantským patriarchou se zvrhla v definitivní rozdělení na Západní a Východní (Pravoslavnou) církev. Druhá vlna štěpení přichází v 16. století po období reformace. Rozpor mezi Biblí a tehdejší církevní praxí vyústil ve zrod protestantských církví. 

Uvědomění o selhání

Teprve v 19. století si věřící začínají uvědomovat, že nepřátelství mezi jejich církvemi je selhání. Jako první začali spolupracovat protestanté hlavně v Anglii. Nakonec papež Jan XXIII. založil roku 1960 Sekretariát pro jednotu křesťanů. Snahy o sbližování a spolupráci mezi křesťany vyvolávají u věřících obavy z kompromisů a ztráty identity. Jak zkušenost ukázala, ekumenismus může postupovat jen po malých krocích. Pozvolna odstraňovat vzájemné předsudky a historické překážky. Chci odebírat nové články a videa!