Kdo je vestálka?

23.10.2017

Vesta byla římská bohyně soudržné domácnosti a rodinného krbu. Patronka obce či státu, jenž v přeneseném významu symbolizoval velkou rodinu. Stejně jako řecký protějšek Hestiá ochránkyně vyhnaných a pronásledovaných. Služebnice bohyně Vesty nazývali Římané vestálky.  

Mladé dívky

Byly vybírány z malých děvčat z dobrých rodin pro nejméně třicetiletou službu a vázány slibem čistoty (uchováním panenství). Kněžky se staraly o posvátný oheň ve Vestině chrámu na fóru, který znázorňoval věčnou existenci města a nesměl nikdy vyhasnout. V poměru k ostatním ženám vedly neobvykle veřejný a nezávislý život bez kontroly mužů. 

Na hostinách a hrách jim vyhrazovali zvláštní místa. Měly pravomoc omilostnit odsouzené zločince a požívaly jistou nedotknutelnost. Když někdo třeba jen vrazil do vestálčiných nosítek, odsoudili ho k smrti. Soubor celkem až šesti kusů vestálek vystupoval na veřejnosti jako jedna osoba reprezentovaná nejstarší z nich tzv. virgo Vestalis maxima (nejvyšší vestálka).

Těžký život vestálek

Jejich modlitbám přisuzovali obzvláště silnou moc, proto se modlily za blaho státu a později za císařskou rodinu. Také připravovaly vždy z nové úrody posvátné pokrmy. Vestin chrám a jeho kněžky v neposlední řadě přijímaly obětní dary ve formě obřadních jídel, nebo chlebů během římského svátku Vestalie

Na druhou stranu pokud vyhasl posvátný oheň, potrestali vestálku bičováním do krve. Za porušení slibu čistoty ji za živa pohřbili a svůdníka pro změnu veřejně ubičovali k smrti. Dnes je slovo vestálka synonymem pro cudnou dívku


Historie / Co, kdo, kdy, kde, jak, proč? / Kdo je vestálka? Chci odebírat nové články a videa!