Co je abolicionismus?

13.11.2017

Abolicionismus je označení pro myšlenkový směr snažící se o zrušení zákona či zvyklosti. Podle amerického filozofa Toma Regana, je abolicionistický postoj považován za extrémistický. Dále tvrdí, že morální pravda je často extrémistická a musí být, protože pokud je nespravedlnost absolutní, pak se proti ní musí někdo postavit - absolutně. 

Nejznámější hnutí

Nejznámějším abolicionistickým hnutím je bez pochyb anglo-americké tažení, jehož cílem bylo nejen zrušení obchodu s otroky, ale celého otroctví. První trvalá snaha o osvobození černých poddaných započala v 17. století. Příchod největší vlny a vznik společností usilujících o zánik nesvobody datujeme až v době amerického boje za nezávislost. 

Jako symbolický počátek hromadného útoku proti instituci područí považujeme rok 1831. William Lloyd Garrison zakládá časopis The Liberator a přispívá k vytvoření protiotrokářské společnosti v Nové Anglii. Spolupracuje s nově vzniklou Americkou protiotrokářskou společností, jež sjednotila všechna abolicionistická hnutí v Americe. Porážkou Jižní konfederace v americké občanské válce končí otroctví v USA. 


Historie / Co, kdo, kdy, kde, jak, proč? / Co je abolicionismus? Chci odebírat nové články a videa!