Co je sekularismus?

11.09.2017

Sekularismus je myšlenka oddělené státní moci, institucí i samotného státu od jakéhokoli náboženství a náboženského smýšlení. 

Počátky sekularismu

Idea rozšiřující se v novověku během osvícenství, hlavně v Evropě. Vznikající sekulární země zaručily svobodu náboženského vyznání všem svým obyvatelům a od státu odloučily všechny církve. Svoboda vyznání se stala základním lidským právem celosvětově proklamovaným roku 1948 ve Všeobecné deklaraci lidských práv. Kladné vyjádření učinila i katolická církev v dokumentu Dignitatis humanae přijatým 7. prosince 1965 papežem Pavlem VI. na Druhém vatikánském koncilu. Většina moderních států je sekulární a podle rozvinutých myšlenek z knihy The Price of Freedom Denied je náboženská svoboda spojena s prosperitou a rozvojem.  


Historie / Co, kdo, kdy, kde, jak, proč? / Co je sekularismus? Chci odebírat nové články a videa!