Co je Rudolfův majestát?

01.01.2018 - Rudolfův majestát neboli Majestát na náboženskou svobodu, byla listina vydaná českým králem a římským císařem Rudolfem II. 9. července 1609. Dokument sliboval náboženskou svobodu v Českém království a potvrdil do té doby pouze ústně slíbenou Českou konfesi. K podpisu došlo pod tlakem konfliktu mezi Rudolfem a jeho mladším bratrem Matyášem Habsburským. 

Libeňský mír

Ctižádostivý Matyáš se nehodlal smířit jen s ročním důchodem, který mu odkázal otec. Získal si podporu rakouských, uherských i moravských stavů. Zoufalý Rudolf slíbil podepsat Majestát na náboženskou svobodu výměnou za oporu českých stavů. Matyášovo vojsko u Prahy donutilo Rudolfa roku 1607 ukončit spor mezi bratry Libeňským mírem (podepsaným 25. června 1608). Vláda nad Rakouskem, Uhrami a Moravou byla svěřena Matyášovi. Zároveň se stal nástupcem českého trůnu. Rudolf si ponechal vládu nad Českým královstvím, Slezskem a Lužicí. O dva roky později si za svou podporu české stavy vynutily slíbený podpis. 

Matyáš českým králem

Přes veškerou snahu byl Rudolf nakonec donucen roku 1611 odstoupit a českým králem se stal Matyáš Habsburský. Majestát zrušil císař Ferdinand II. roku 1620 v důsledku porážky stavovského povstání. Také uzákonil katolickou víru jako jedinou povolenou v Čechách. 


ZajímavostiCo, kdo, kdy, kde, jak, proč?Co je Rudolfův majestát?


Chci odebírat nové články a videa!