Jak probíhalo pasování na rytíře?

08.01.2018

Po několikaletém výcviku a službě jinému rytíři se panoš přibližně ve věku jednadvaceti let (dříve i kolem patnácti) mohl sám stát rytířem. K tomu došlo během obřadu pasování. Napřed však musel prokázat svou statečnost v boji nebo na turnaji. Také muž, který projevil odvahu a mimořádné činy na bitevním poli mohl být za odměnu povýšen do rytířského stavu. 

Průběh obřadu

Za ideálních podmínek probíhal obřad v kostele, ale mohlo k němu dojít přímo na bojišti. Vše začalo jednodenním očistným půstem a nocí strávenou v modlitbách, dále následovala koupel připomínající křest. Uchazeč si oblékl bílé roucho a hnědé punčochy představující zem, do níž se vrátí jeho tělo. Poklekl před rytířem nebo panovníkem (později směl pasovat pouze panovník) a pronesl přísahu ve smyslu věrné služby svému pánu, církvi sváté, ochraně slabých, uctivosti k ženám a cti. 

V dalším kroku pasující třikrát poklepal plochou stranou meče na ramena mladého muže se slovy: Ve jménu Boha, svatého Jiří a svatého Michala tě pasuji na rytíře (svatý Jiří a svatý Michal byli patroni rytířů).

Panoš se stává rytířem

Následně panoš povstal, teď už jako rytíř a dostal přilbu, štít, ostruhy a byl mu připnut pás s mečem jako odznak rytířství. Ostruhy měly ukázat, že musí tak rychle sledovat boží přikázání, jako vraník popíchnutí ostruhami a dvě ostré hrany meče naznačovaly, že spravedlnost a věrnost musí jít ruku v ruce. 

Od nového rytíře se očekávalo, že bude nejen věrně sloužit svému pánu, ale i dodržovat mravní kodex. Rytířské zásady jako statečnost, věrnost, štědrost či zdvořilost. Při porušení daného systému hodnot ztratil rytíř svou čest a mohl být z rytířského stavu vyloučen. 


Historie / Co, kdo, kdy, kde, jak, proč? / Jak probíhalo pasování na rytíře? Chci odebírat nové články a videa!