Svatý Valentýn a Den svatého Valentýna

05.02.2018

Den sv. Valentýna svátek zamilovaných oslavovaný 14. února má údajně kořeny již ve starověkém Římě, ale postupně upadl v zapomnění. Do povědomí lidí se dostal až relativně nedávno, díky chytrým obchodníkům. Pojďme se na všechno podívat od začátku. 

Římský rituál

Někdo odvozuje původ dne zamilovaných od římského svátku Luperkálie (známého také jako Februa). Oslava konaná přibližně v polovině února u palatinské jeskyně Lupercal, kde měla vlčice kojit zakladatele Říma Romula a Réma. Obřad spojený s pastevectvím, plodností a očisty od zlých duchů započal obětováním zvířat. Do krve obětí namáčeli Římané kožené řemínky, s kterými pobíhali kolem pahorku Palatin, a švihaly hlavně ženy pro zajištění jejich plodnosti. V každé době se zkrátka láska projevovala jinak. 

Luperkálie přežívaly dál i po vzestupu křesťanství než byly zakázány a papež Gelasius I. určil na toto období uctívání památky svatého Valentýna. Přesněji 14. února v den jeho údajné smrti. Svátek svatého Valentýna si nezískal příliš velkou oblibu, jen potichu přežíval.

Svatý Valentýn

Svatý Valentýn z Terni katolický kněz a mučedník žil v době kdy římský císař Claudius II. zakázal svatby vojákům, protože se obával jejich nechuti opustit milované během válečného tažení. Valentýn nedbal zákazu i nadále oddával milence, za což přišel o hlavu. Tak praví legenda. Ve skutečnosti se staré písemné prameny o lásce vůbec nezmiňují. Ve známém středověkém díle Zlatá legenda se píše, že Valentýn před císařem odmítl popřít Krista a byl popraven. Nic víc, nic míň. 

Geoffrey Chaucer

První spojení s láskou nalezneme až ve 14. století. Geoffrey Chaucer v básni Ptačí sněm učinil ze svatého Valentýna patrona zamilovaných. Dílo sepsané na počest zasnoubení anglického krále Richarda II. a Anny České dcery Karla IV. vzbudilo dojem, že Valentýn je od dávných časů symbolem lásky a romantiky. Dojem šířili dále hlavně historici v 18. století.

Dnešní podoba svátku

O největší popularitu Dne svatého Valentýna se zasloužili obchodníci během 20. století. Postupně se k prodeji valentýnských přání (valentýnky) přidaly dárečky v podobě čokolád, šperků nebo květin. Vznikl všeobecný pocit, že pokud člověk nedaruje milované osobě 14. února alespoň plyšáka, nebo ji nepozve na romantickou večeři, pak dostatečně neprokazuje svou lásku. 

Zatímco si obchodníci mnou ruce a prodej květin trhá rekordy, mě napadá otázka, jestli opravdu během roku zapomínáme na lásku a vzpomeneme si na drahou polovičku, pouze když vidíme valentýnskou reklamu. Vždyť láska se skrývá v maličkostech i velkých činech, které konáme během celého roku. 


Historie / Svátky a tradice / Svatý Valentýn a Den svatého Valentýna Chci odebírat nové články a videa!