První máj

01.05.2018

Stejně jako Pálení čarodějnic má i První máj kořeny v keltském svátku jara Bealtaine [Beltane] (také Beltain, Beltine). 

Bealtaine

Keltský svátek Bealtaine je kromě symbolického očištění a konce temného období také oslavou jara, nového začátku, života, plodnosti, ale i nevázané milostné zábavy. Byl to jediný den v roce, kdy bylo údajně dovoleno pojmout muže nebo ženu mimo manželství. V předvečer 1. května se zapalovaly ohně, u kterých Keltové tančili, zpívali a hodovali. 

Pro zachování zdraví a vitality skákali přes plameny. Pokud se zamilovaní během skoku drželi za ruce, nemohlo je napříště nic rozdělit. Milenci se v pozdní noci společně odebírali do lesů po vzoru rohatého boha Belena, jenž se v tento den spojil s bohyní (matkou země) v lesním příbytku. Na počest boha Belena se také stavěly stromové symboly - dnešní májky. Májka značila růst a plodnost. Vztyčený kmen představoval mužský prvek a věnec na jeho vrcholu prvek ženský. 

Májka

Nejstarší písemně doložený záznam o stavbě májky v Česku pochází z roku 1422. Původně se májky vztyčovaly před každým domem, což se nelíbilo majitelům lesů, kteří tento zvyk hlavně ve městech zakazovali. Vztyčením májky práce nekončila, musela se celou noc hlídat, aby ji muži ze sousední vesnice nepokáceli, to by byla pro místní velká ostuda. Maličké májky také zapichovali chlapci před okna děvčat, jako důkaz lásky. 

Stejně jako za dávných časů se i později okolo májek tančilo a zpívalo. Během oslav nosily dívky na hlavách věnce z čerstvých květin na znamení panenské čistoty. Možná z této doby pochází rčení: "Připraví tě o věneček". Chlapci si kvítím zdobili klobouky nebo oblečení. Vyjadřovali tak mládí, radost ze života a rovněž jako dívky čistotu. Někde stála májka až do Svatodušních svátků, ale původně se v předvečer 1. května vztyčila a druhý den porazila.

Církev a svátek zamilovaných

Církev se od oslav Prvního máje držela stranou. Květen je zasvěcený Panně Marii, snad proto se místy konají májové pobožnosti. Celý květen měl být chápán spíše jako měsíc milostné zdrženlivosti, než mileneckých radovánek. Oslavovalo se panenství, věřilo se v jeho kouzelnou moc a očistnou sílu. Dodnes se říká: "Svatba v máji věští máry". To můžeme chápat, jako jeden z prvků prosazující mileneckou zdrženlivost nebo praktický, léty vypozorovaný fakt. Počne-li pár o svatební noci v květnu dítě, narodí se v průběhu zimy. V minulých dobách nejméně vhodný čas na příchod potomka. 

Polibek pod rozkvetlým stromem

Pověra, že každá žena musí být na První máj políbená pod rozkvetlým stromem, aby zůstala krásná a láska milenců nevyhasla, mohla být praktikována již za dávných časů. Není o tom, ale žádný písemný záznam. Zdá se, že vznikla nedávno v městském prostředí, kde lidé po zákazu stavění májí hledali jiné způsoby, jak oslavit svátek lásky. Jaký strom pro líbání zvolit? Obecně hlavně rozkvetlý, ale nejlepšími kandidáty jsou údajně třešeň, višeň, jabloň či bříza. 


Historie / Svátky a tradice / První máj Chci odebírat nové články a videa!