Halloween vs Dušičky

30.10.2017

Někoho možná překvapí, že Halloween a Dušičky jsou dva rozdílné svátky. Jak to všechno začalo? Odpověď nalezneme v pohanském obřadu starých Keltů Samhain [Sauvin]. 

Keltský Samhain

Oslava probíhala dle galského kalendáře poslední den roku tedy 31. října. Datum navíc symbolizovalo nejen hranici mezi létem a zimou, ale i období kdy byl závoj mezi mrtvými a živými nejtenčí. Keltové věřili, že v noci na 1. listopad po zemi bloudí duše zemřelých včetně různých strašidel. Proto vkládali do oken zapálené svíce někdy ve vyřezané řepě, aby osvítili cestu bloudícím duším a odehnali zlé duchy. 

K ochraně před bubáky používali metodu oblékání do roztrhaných hadrů včetně pomalování obličeje. Zlé síly takového člověka pokládali za přízrak, tudíž mu neublížily. Během večeře prostřeli pro zesnulé členy rodiny, u kterých předpokládali návštěvu.

Svátek Všech svatých a Dušičky

V den zasvěcení římského Pantheonu Panně Marii 13. května oslavovali křesťané svaté mučedníky. Pravděpodobně z důvodu potlačení keltských pohanských zvyků došlo v západní církvi k přesunutí oslav na 1. listopad. Nadále byli oslavováni všichni svatí (nejen mučedníci) a ti, kteří již vstoupili do nebe. Svátek Všech svatých nedokázal úplně vymýtit staré obyčeje, pročež přibyl 2. listopadu Svátek zesnulých nazývaný také Vzpomínka na všechny věrné zesnulé či lidově Dušičky (protože vzpomíná na duše v očistci), jenž svou podstatou připodobňuje keltské uctívání mrtvých. 

Na svátky se v Česku pekly dušičky neboli kosti svatých, tímto pečivem ve tvaru kostí se obdarovávali pocestní, chudí a koledníci. Dodnes vzpomínají křesťané i nevěřící na památku zesnulých návštěvou hrobů, kde zapalují svíce a pokládají květiny či věnce.

Halloween

Název Halloween česky Předvečer Všech svatých vznikl zkrácením anglického "All Hallows' Evening". Večer před 1. listopadem došlo v Irsku ke zrodu oslavy nápadně se podobající keltskému obřadu. Děti v maskách přízraků, čarodějnic a strašidel pobíhaly se slovy "Trick or treat" (Koledu, nebo vám něco provedu) za účelem získání sladkostí. Vyřezávali se řepy později dýně, do níž byla vložena svíčka. 

Ačkoli se Halloween vyvinul z oslav svátku Všech svatých, bývá porovnáván s rituálem Samhain, jenž někteří křesťané pokládají za velebení satana. Například pořekadlo "Trick or treat" podle nich vyslovovali nevěřící při vybírání darů, nebo obětí pro své pohanské bohy. Dalo by se tedy přeložit, jako "dar nebo kletba". Svíce v lampě z vyřezané řepy potom byla sídlem zlého ducha a zesílila vyřčenou kletbu. Nezbývá než se zamyslet, jestli si lidé jen vybrali z minulosti zábavné způsoby oslav, nebo je na každém šprochu, pravdy trochu a Halloween v sobě skrývá temný rituál dávných dob. 


Historie / Svátky a tradice / Halloween vs Dušičky Chci odebírat nové články a videa!