Kdo je Siréna?

10.03.2018

Kdo je Siréna? Bytost řecké mytologie. Nádherná žena obdařená ještě krásnějším hlasem. Potomek bohů udávaný v pevném počtu od dvou do devíti kusů, zařazený mezi nymfy. Vždy za všech okolností se vyskytovaly nejméně v páru. 

Kde se vzaly Sirény?

O jejich původu známe několik různých příběhů. Obecně lze říci, že je za trest, nebo z nenávisti, případně ze žárlivosti bohyně Afrodité proměnili v nestvůry. Překrásný hlas jim však zůstal. Odešly do vyhnanství na některý z opuštěných ostrovů Středozemního moře. Zpívaly kouzelným hlasem, jenž se nesl po vlnách moře k uším statečných námořníků. 

Medový zpěv je zaujal natolik, že otočili loď jeho směrem. Čím blíže ke zdroji byli, tím více okouzlenými a omámenými se stávali. Zalil je pocit lásky a bezpečí ztratili obavy, zanechali práce, jen toužebně vyhlíželi na obzor, zda již nespatří jistě krásnou bytost vydávající tak líbivý zvuk. Ještě než dorazili na místo, jejich loď vždy najela na útesy a ztroskotala. Zahořklé, nelítostné Sirény poté členy posádky sežraly. 

Jak vypadá Siréna?

Většina lidí zná Sirény jako téměř identické s mořskými pannami. Horní polovina těla vypadá, jako pěkná žena, dolní obsahuje rybí ocas. Původní popis je však podobnější Harpyji. Horní polovina těla je ženské postavy pokrytá ptačím peřím s ptačími křídly a v dolní části ptačí pařáty. Snad jako ironický vtípek poukazující na nebývale krásný zpěv Sirén dostalo jejich jméno i výstražné zařízení vydávající hlasitý kolísavý zvuk signalizující nebezpečí. 
Chci odebírat nové články a videa!