Co je decimace?

05.03.2018

Decimace - nejkrutější z trestů římské armády. Zavedený pravděpodobně kolem roku 471 př. n. l. během válek Římanů proti Volskům. 

Průběh decimace

Průběh trestu spočíval v losování každého desátého muže z legie či menší jednotky jako např. kohorty. Legionář, který vyhrál pomyslný jackpot, byl ostatními druhy ubit k smrti dřevěnými holemi nebo ukamenován. Přeživší členové vojenské jednotky napříště dostávali místo pšenice příděly nenáviděného ječmene a mohli být vykázání za hradby tábora, dokud v boji neprokáží výjimečné skutky. 

Kruté a ponižující

Decimace byla nejen krutý trest ale pro hrdé Římany zároveň velmi ponižující. Vojevůdci ji však používali jen zřídka v případech jako třeba dezerce nebo zbabělý ústup z bitvy. Vysílala jednoduchou zprávu vojákům, že se mají více bát svého velitele než nepřítele a pokud utečou z boje, přemoženi strachem, stejně zemřou. Ovšem namísto hrdinné smrti se ctí, je potká surový a potupný osud.

Appianos v díle Občanské války píše: 

... až se ujal velení Licinius Crassus, Říman vynikající rodem i bohatstvím, a táhl na Spartaka s šesti novými legiemi. Přišed na místo přibral si i dvě legie konzulské. A protože ty byly mnohokrát poraženy, dal z nich okamžitě losovat a každého desátého popravit. Někteří myslí, že tomu nebylo tak, nýbrž že i on svedl bitvu s celým vojskem, a teprve když byl poražen, dal vylosovat desetinu ze všech a utratil jich na 4000, aniž se rozpakoval nad tím počtem...

Pokud dnes někdo použije slovo decimovat či zdecimovat má namysli početní zmenšení nebo zničení dané věci. 
Chci odebírat nové články a videa!