Kde leží Hadriánův val?

18.06.2018

Hadriánův val byla po 300 let nejsevernější hranice Římského císařství. Obraný val a soustava pevností se táhly přes celou severní Anglii od pobřeží Severního, po břehy Irského moře. Odděloval provincii Británii od barbarských kmenů. 

Popis Hadriánova valu

Stavba trvající 4-6 let započala roku 122 na příkaz císaře Hadriána. Dokončovací práce a výstavba pevností si však vyžádaly mnohem více času. Val dlouhý 117 km v průměru 3 m silný a 4 m vysoký postavili místní vojáci (údajně 3 legie). Ve vzdálenosti každé římské míle (1480 m) stála menší pevnůstka v případě potřeby sloužící jako brána a mezi nimi vždy nejméně 1 strážní věž. 

Jižní stranu lemovalo 12 větších pevností (některé zdroje uvádějí 17 pevností) sloužících, jako zázemí pomocných sborů, jež bránily hradbu. Obranný systém zahrnoval od severu několik metrů hluboký příkop, samotnou hradbu, vojenskou cestu a vallum. Vallum byl příkop z obou stran ohraničený hliněným náspem. Několik km severněji od Hadriánova valu, se rozkládala soustava menších pevnůstek, které měly za úkol podávat hlášení o situaci na území nepřítele. Hadriánův val měl pravděpodobně více symbolický než vojenský význam, útoku větší armády by zřejmě nedokázal odolat. 

Antoninův val

Antoninův val nechal postavit císař Antoninus Pius roku 142 hluboko na sever od stávajícího opevnění. Nepodařilo se jej udržet a pod náporem útoků místního obyvatelstva byly legie nuceny stáhnout se zpět na jih. Po určité době se val pokusil obnovit císař Septimus Severus (proto je někdy nazýván Severův val) ovšem neúspěšně a Hadriánův val zůstal i nadále nejsevernější hranicí Římského císařství. 


Historie / Co, kdo, kdy, kde, jak, proč? / Kde leží Hadriánův val? Chci odebírat nové články a videa!