Svatý Mikuláš

27.11.2017

Po krátkém příběhu o životě svatého Mikuláše se přesuneme ke vzniku dnešních tradic. Zjistíme, proč tento svátek připadá na 6. prosinec a kde má původ Mikulášova nadílka. 

Mikulášův příběh

Svatý Mikuláš z Myry se narodil v římské provincii Lýkie mezi léty 250 - 280 do bohaté rodiny obchodníka s rybami. Odmala byl veden ke křesťanské víře svými řeckými rodiči. Choval se štědře, skromně, laskavě a prostý lid si ho velmi oblíbil. Když po otci zdědil majetek, neváhal rozdat peníze mezi potřebné. 

Přitom vždy jednal tak, aby nikdo nevěděl, kdo je obdaroval. Jednoho krásného večera vhazoval potají tři měšce plné zlatých mincí do oken tří dcer zchudlého šlechtice. Chtěl je tak ochránit před bídou a hrozbou prodeje panenství. Jeden váček prý dokonce spadl do zavěšené punčochy.

Cesta do Egypta

Po tomto činu Mikuláše odhalili. Ten nechtěl ze skromnosti přijímat chválu, vydal se tedy na plavbu do Egypta. Během cesty jeho loď uchvátila bouře. Zkušení námořníci již ztráceli naději a očekávali to nejhorší. Mikuláš začal hlasitě pronášet modlitbu a v tom bouře pomalu utichla. Z Egypta se vydal do Jeruzaléma a poté zpět domů, kde ho v poměrně mladém věku zvolili biskupem v Myře. Tato doba stavěla křesťanství mimo zákon proto Mikuláše uvěznili. 

Dodával vězňům odvahy, staral se o ně, utěšoval je, i když sám trpěl. Po zlepšení situace, kdy ho propustili na svobodu, a křesťanské komunity zažívaly rozkvět, dále zastával biskupský úřad. Žil asketicky, moudře dohlížel na jednání soudů a nepřestal tajně obdarovávat malé děti, chudé i nemocné, dokud nezemřel 6. prosince mezi léty 345 - 352 ve městě Myra. Zde byl také pohřben než jeho ostatky v 11. století převezli do italského Bari. Stal se mimo jiné patronem námořníků, rybářů, zajatců, napravených nevěstek a soudců.

Jak vznikl Mikuláš?

Je s podivem, že přesný rok úmrtí není známí, ale den ano. Nabízí se vysvětlení v podobě církevní snahy potlačení pohanských slavností, 6. prosince totiž probíhaly oslavy zrození římské bohyně Diany. Není však pochyb, že kult oblíbeného světce se dále šířil. Nejvíce od 8. století v Rusku od 10. století v Německu, Francii a Anglii. 

Dnešní podoba mikulášské nadílky vznikala během tohoto období na klášterních školách v Porýní. Nejdříve na svátek Neviňátek 28. prosince (v západní liturgické tradici) později 6. prosince v den svatého Mikuláše přebíral jeden žák funkci představeného kláštera. Zvyk se dále rozvinul do hry s nadělováním a v předvečer svátku doprovázel postavu Mikuláše čeledín Ruprecht, který rozdával hodným dětem dárky a zlobivé poučoval o správném chování. Šlo o zábavu, jež získávala stále větší oblibu.

Čert a anděl

Postupem času Ruprechta nahradil čert, který trestal uličníky metlou a za nějaký čas se připojil anděl. V průběhu oblíbených mikulášských průvodů trojici doprovázela spousta dalších masek jako třeba husaři, dragouni a hajduci. K oslavám patřila hudba, tanec, nesměly chybět ani mikulášské trhy. Na nichž se prodávalo pečivo, marcipán, dřevěné hračky, oblíbené figurky čertů ze sušených švestek a světy. Svět bylo jablko na třech dřevěných špejlích ozdobené sušeným ovocem. 

Dnes v Česku chodí pouze Mikuláš, jako symbol posvátné úcty, v rukách drží berlu a knihu se zápisy o zlobivých dětech. Doprovází ho čert trestající uličníky společně s andělem, který odměňuje hodné děti. Proč chodí Mikuláš 5. prosince když má svátek o den později? Jde o tradici, kdy lidé oslavují den předem, aby mohl samotný svátek proběhnout důstojně. 


Historie / Svátky a tradice / Svatý Mikuláš Chci odebírat nové články a videa!