Zámek Kačina

historie a popis

01.08.2018

Empírový zámek Kačina - reprezentativní sídlo rozevřené do půdorysu mělkého oblouku. Leží necelých 7 km od centra Kutné Hory v krásné přírodě. 

Historie zámku

Louky "na Kačině" nebyly vždy jen prázdným místem. Od první poloviny 12. do konce 13. století se zde rozkládala ves Kačín. Slovy historika Josefa Ledra pojmenovaná podle krajiny na rybníky a kachny bohaté. V březnu roku 1434 sloužily kačinské louky, jako shromaždiště vojska Menharta z Hradce, s nímž poté dobyl Prahu. Když potom sám Menhart Prahu bránil, vybral si ono místo pro svolání vojska Jiří z Poděbrad roku 1448. Také Jiří při tažení uspěl a získal hlavní město do svých rukou.

Koncem 15. století připadly kačinské louky kolínskému panství a později byli připojeny k panství Nové Dvory. Roku 1679 místo koupil Bernard Věžník z Věžník a dovedl jej k velkému rozkvětu. Další páni však krajině mnoho štěstí nepřinesli, dokud Nové Dvory nekoupil v roce 1764 hrabě Jan Chotek z Chotkova a Vojnína. Po bezdětném Janovi zdědil panství jeho synovec Jan Rudolf Chotek. Velmi vzdělanému Rudolfovi obdivujícímu krásné stavby při cestách Itálií, Francií či Anglií zámek v Nových Dvorech nevyhovoval. Poohlédl se tedy po novém místě, kde by vystavěl více reprezentativní sídlo.

Volba padla na kačinské louky s výhledem ke Kutné Hoře, Kolínu i Čáslavi. Hrabě roku 1789 započal výstavbou dvousethektarového přírodního parku. O 13 let později mohla začít stavba samotného zámku podle návrhu drážďanského architekta Christiana Franze Schurichta. Ve skutečnosti však stavba začala až roku 1806. Samotného budování se účastnila i vojenská posádka z Kutné Hory, kterou hrabě požádal o výpomoc. Počátkem 20. století zemřel poslední mužský člen rodu Emerich Chotek. Zámek zdědil synovec Quido Thun-Hohenstein, ten jej však z finančních důvodů opustil a dožil někde v cizině. Za druhé světové války Kačinu obývala Hitlerova mládež a v květnu 1945 Sovětská armáda, jež nenávratně poškodila většinu empírového zařízení zámku.

Co je na zámku k vidění?

Na zámku je toho k vidění opravdu spousta. Třeba hlavní jednopatrová budova obrácená k východu toskánským průčelím podepřeným šesti iónskými sloupy, které nesou reliéfně ozdobený tympanon. Podobně je tomu i na straně západní. Obě patra hlavní budovy prolíná kruhový Vstupní sál shora osvětlovaný prosklenou kupolí. Odtud je možné vstoupit do Tanečního sálu, Jídelny, Kulečníkového i Hudebního salonu či soukromích pokojů hraběcí rodiny. 

K hlavní budově přiléhají dvě boční křídla na východní straně, směřující do čestného dvora, je každé ozdobené dvaceti dórskými sloupy. Obě křídla obsahují pokoje pro hosty a služebnictvo a jsou zakončená jednopatrovými pavilony. V severním pavilonu se nachází divadlo a nedostavěná kaple. Nejzajímavější částí je alespoň pro mě knihovna v jižním pavilonu vystavěná jako vznešený chrám učenosti. 

Bohatá sbírka knih obsahuje na 40 000 svazků z oborů psychologie, botaniky, matematiky, lékařství ad. Chotkové zde opatrovali dvanáctidílný Popis Egypta sepsaný během Napoleonova tažení do severní Afriky. Dnes je jedna ze tří na světě dochovaných sbírek uložena v trezoru Národního muzea v Praze. Mimo jiné se na zámku nachází i výstava zvaná Muzeum českého venkova. 


Historie / Hrady a zámky / Zámek Kačina: historie a popis Chci odebírat nové články a videa!