Zámek Buchlovice

historie a popis

11.08.2018

Buchlovice leží přibližně 9 km od Uherského Hradiště. Barokní zámek obklopený zahradou italsko-francouzského typu a blízkým parkem se vzácnými dřevinami vyvolává dojem zvláštní neopakovatelné atmosféry. 

Historie zámku

Sídlo nechal vystavět Jan Dětřich z Petřvaldu na počátku 18. století pravděpodobně pro svou manželku Anežku Eleonoru. Bohužel než stihl stavbu dokončit, Anežka zemřela. Jak šel život dál, pokračovaly i práce na zámku. Jan se znovu zamiloval a oženil s Marií Annou. Stavební práce skončily roku 1738 v době, kdy byl Jan již několik let v manželství s Marií. Můžeme tvrdit, že romantický zámek budoval pro obě své manželky. 

Janův synovec Bedřich Jan Petřvaldský skonal mladý a bezdětný. Snad díky špatně napsané závěti byl otráven. Jeho strýc totiž odkázal slušný majetek rodině Kuenburků v případě že Bedřich zemře bez potomků. Samotné Buchlovice zdědily Bedřichovi sestry. Terezie se provdala za Prospera hraběte Berchtolda z Uherčic, s nímž měla pět dětí. Nešťastná nehoda při lovu v místních lesích ji stála život a sestra Eleonora, poslední z rodu Petřvaldských, odkázala majetek synovci Leopoldu Berchtoldovi.

Rod Berchtoldů původem z Tyrolska se na Moravě usadil v 17. století. Jejich prapředek údajně uštědřil smrtelnou ránu králi Přemyslu Otakarovi II. v bitvě na Moravském poli. Leopold Berchtold patřil k největším dobrodincům mezi šlechtici. Mimo jiné se staral o dobro svých poddaných, zakládal školy, pomáhal chudým, ale největší zájem měl o zdravotní péči. Buchlovický zámek přeměnil na nemocnici pro 160 pacientů, což Leopolda stálo život. Během jedné z pochůzek mezi nemocnými se nakazil tyfem. O dvanáct dní později roku 1809 zemřel a pozůstalí se rozhodli nemocnici zrušit. 

Jedním z dalších vlastníků byl i Leopold II. Berchtold muž, kterému je dáván podíl viny na vzniku první světové války. Roku 1908 pořádal v Buchlovicích tajné jednání ministrů zahraničí Rakouska-Uherska a Ruska, jehož důsledkem byla anexe Bosny a Hercegoviny Rakouskem. Po sarajevském atentátu vyhlásil Leopold, toho času již ve funkci ministra zahraničí, ultimátum Srbsku. Berchtoldové vlastnili buchlovické panství, až do roku 1945 kdy byli na základě Benešových dekretů nucení Moravu opustit a zámek přešel do rukou státu.

Jak vypadají Buchlovice?

Stavba se skládá ze dvou půlkruhových částí. Hlavní budovy pojmenované Dolní zámek a naproti stojící hospodářský objekt - Horní zámek básnicky nazývaný Flóra, je oddělen čestnými dvory a podélným nádvořím s kašnou. Dolní zámek se skládá ze tří křídel. Středovému dominuje osmiboká věž s kupolovou střechou, v jejímž přízemí se nachází zahradní sál (chcete-li přízemní sál, italsky salla terrena). O patro výš najdeme Hlavní sál. Obě boční křídla jsou kolmo připojena, zakončena výstupky (tzv. rizality) s mansardovými střechami. Horní zámek sloužil pro ubytování personálu i jako konírna. Oproti obytné části je umělecky jednodušší. Jeho průčelí zdobí dvě menší mnohoúhelníkové věže s kupolemi. 


Historie / Hrady a zámky / Zámek Buchlovice: historie a popis 


Další články


Chci odebírat nové články a videa!